Dokumenty potřebné pro založení offshore společnosti

Pro založení offshore společnosti je důležité dodání níže uvedených dokumentů:

  • kopie pasu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad, anebo výpis ze soukromého bankovního účtu - faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu jednatele

Jednotlivé funkce v offshore společnosti může vykonávat i jedna a tatáž osoba. Pro zvýšení anonymity je vhodné využívat tzv. nominee služeb profesionálních místních jednatelů či akcionářů - v tomto případě bude třeba jen dodat doklady týkající se skutečného vlastníka.Jednatel / ředitel offshore společnosti

Jednatel offshore společnosti je osoba, statutární orgán, vykonávající za společnost právní úkony a je zpravidla zveřejněný na výpise offshore společnosti

Potřebné doklady pro jednatele (ředitele)

  • kopie pasu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad anebo výpis ze soukromého bankovního účtu - faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu jednatele

Akcionář offshore společnosti

Akcionář offshore společnosti je osoba, vlastnící offshore společnost skrze vlastnictví jejích akcií či podílových listů. Akcionář vykonává svá vlastnická práva uvnitř společnosti - rozhoduje jako jediný akcionář, či v případě více akcionářů na valné hromadě offshore firmy a rozhoduje tak zejména o změně stanov offshore firmy - např. změna jednatele, změna názvu, změna sídla, změna reg. agenta, apod.

Potřebné doklady pro akcionáře offshore firmy

  • kopie pasu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad anebo výpis ze soukromého bankovního účtu - faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu akcionáře

Skutečný vlastník offshore společnosti

Skutečný vlastník je osoba, v jejíž prospěch je offshore společnost založena a spravována. Skutečný vlastníkem offshore firmy je zpravidla její vlastník - tedy akcionář, což samozřejmě neplatí v případě využití nominee akcionáře. Skutečný vlastník je konečný klient, který o založení offshore společnosti žádá a v jehož zájmu zahraniční společnost z daňového ráje funguje.

Potřebné doklady pro skutečného vlastníka

  • kopie pasu
  • kopie faktury za vodu, elektřinu, plyn nebo odpad anebo výpis ze soukromého bankovního účtu - faktura nebo výpis musí být adresován přímo na osobu benefičního vlastníka

V určitém případě, ne ovšem často, může být dále požadováno předložení dalších dokumentů, jako je např. bankovní reference apod.

Uvedené doklady jsou požadovány především z důvodu prokázání existence osoby, která žádá založení společnosti v zemi daňového ráje.

Informace o založení bankovních účtů najdete na WWW.BANKAOFFSHORE.CZ